दिसम्बर 2020
अंक - 65 | कुल अंक - 66
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

ग़ज़ल

1.

क्षेत्रे जडा तिष्ठति चञ्चा
सजीवान् भाययति चञ्चा

चित्रित नेत्राभ्यामप्यहो!
सर्वत्रैव पश्यति चञ्चा

पदमेकमपि न गत्वा ननु
चतुर्दिशं हि भ्रमति चञ्चा

कर्णौ विनापि नवयोगी
विहगरवं शृणोति चञ्चा

निष्कामकर्मभावेन
स्वकार्याणि करोति चञ्चा


*****************


2.

दुःखदः स सुखीयति
अन्धवृत्तः स चन्द्रीयति

सदा नरकं विरचय्य
वासाय स नाकीयति

कन्याभ्रूणं हत्वा
अहो! स पुत्रीयति

मार्गे तरुनखान् कीर्त्वा
सुखाय स मालीयति

पितरौ ग्रामे त्यक्त्वा
खलु स महानगरीयति

अवखातं पातयित्वा
ननु सः प्रासादीयति

वातानुकूलितकक्षे
स दीर्घजीवनीयति


- डाॅ. कौशल तिवारी