सितम्बर 2020
अंक - 63 | कुल अंक - 67
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
श्रीकृष्णार्पणमस्तु
 
चाणूरकंशरिपुनाशकभक्तपूज्याद्
                     गोपाङ्गनाहृदयचौरकलाप्रवीणात्।
रासेश्वराद्भगवतो जितकामदेवात्
                    कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।01।।
 
संसारसृष्टिलयरक्षणमूलबीजाद्
                   भक्तात्मकष्टसुनिवारणकर्मलीनात्।
विश्वस्य सम्भरणपोषणकार्यलग्नात्
                    कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।02।।
 
नित्यं विरिञ्चिशिवशक्तिसमैस्सुसेव्याद्
                   आवृद्धबालवनितायुवकादिपूज्यात्।
वेदैस्सुशास्त्रसकलैर्नितरां सुवाच्यात्
                    कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।03।।
 
दिव्यान्मयूरमुकुटान्मुरलीधराद्वै
                    गीतामृतेन च जगच्छिवसाधकाद्वै।
धेनुप्रसेवकवरात्प्रभुवासुदेवात्
                    कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।04।।
 
लीलाधरेश्वरविभो: फणनृत्यदक्षात्
                     पूर्णावतारकमलेश्वरदेवदेवात्।
श्रीपद्मनाभभुजगस्थसुमेघवर्णात्
                    कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।।05।।
 
              पञ्चकं वासुदेवस्य य: पठेच्छ्रद्धया हृदा
           तस्मिन्भक्ते प्रभोर्दिव्या कृपावश्यं भविष्यति।।
      
                  【डॉ.शशिकान्ततिवारी"शशिधर"】

- डॉ. शशिकान्त शास्त्री