मार्च 2020
अंक - 58 | कुल अंक - 58
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
हरिसिंहं वन्दे 
 
एहि मानवः दर्शयामि तत्तेजो हरिसिंहगौरस्य।
सागरमृदियं शिरसा वन्द्या भूमिरियं हरिसिंहस्य।
वन्दे हरिसिंहम्-वन्दामहे सिंहम्।।
 
हरिसिंहस्य जन्मस्थली सागरभूमिर्महानभूत्।
हरिसिंहस्य तपस्थली सागरभूमिर्महानभूत्।
हरिसिंहस्य कर्मस्थली सागरभूमिर्महानभूत्।
ग्रामे ग्रामे देशे विदेशे भूमेरस्य यशः गतम्।
एकमेव तत्स्थानं श्रेष्ठं हरिसिंहावतारस्य।
सागरमृदियं शिरसा वन्द्या भूमिरियं हरिसिंहस्य।।
वन्दे हरिसिंहम्-वन्दामहे सिंहम्
 
हरिसिंहस्य स्थानमेतत् इति जनानामभिमानः।
विश्वविद्यालयस्य कर्ता इति सो$यं सम्मानः।
कार्यकौशलहेतुना खलु "सर'उपाधिनालंकृतः।
देशे विदेशे सकलभारते जयतु तस्य उद्घोषः।
माता बभूव गर्विणी जनने यस्य सिंहस्य।
सागरमृदियं शिरसा वन्द्या भूमिरियं हरिसिंहस्य।
वन्दे हरिसिंहम्-वन्दामहे सिंहम्
 
दानवीरः महान् एषः. जनतायां सः विख्यात ः।
महामना स महानध्येता न्यायविदिति प्रख्यातः।
समाजसुधारकचिन्तक एषः. दार्शनिकः सः शिक्षावित्।
प्रिंस आफ फिलेन्थ्रापी. परोपकारी च साहसी।
हर्षितसागरभूमिरसौ प्रभवे यस्य सिंहस्य।
सागरमृदियं शिरसा वन्द्या भूमिरियं हरिसिंहस्य।
वन्दे हरिसिंहम्-वन्दामहे सिंहम्
 
'धर्मगुरु' इत्यप्यासीत् उपाधिरेतेषां महताम्।
देशभक्तो$यं सशक्तः भारतशिक्षाया स्तम्भः।
दूरद्रष्टा दूरंगामी प्रज्ञावान् सः प्रतिष्ठितः।
कुशाग्रमेधावानयं गौरः बाल्यादेव सम्भूतः।
नमस्कुर्महे यशःपताकां तस्य श्रीहरिसिंहस्य।
सागरमृदियं शिरसा वन्द्या भूमिरियं हरिसिंहस्य
वन्दे हरिसिंहम्-वन्दामहे सिंहम्।।

- डॉ. किरण वाजपेयी

रचनाकार परिचय
डॉ. किरण वाजपेयी

पत्रिका में आपका योगदान . . .
जयतु संस्कृतम् (1)