नवम्बर 2019
अंक - 54 | कुल अंक - 67
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
1.
नमश्शारदायै
 
अयि चतुराननवक्त्रसरोरुहकाननवासिनि हंसरुचे
अयि शरदभ्रसुधाकरकान्तिसहस्रसमुच्चयगात्रवरे।
श्रुतिरससिक्तधरामलते पवनाहतवल्लकिनादरते
जय जय हे गगनांगनचारिणि मानसभावविकारहरे।।1
 
धवलसरोरुहहर्म्यविलासिनि चन्द्रकलामणिमालधरे
शशिकरसिन्धुसमुत्थितकुन्ददलद्युतिदीपितवस्त्रधरे।
स्फटिकशिलामणिनिर्मितकंकणकिंकिणिनूपुरनादभरे
जय जय हे ............।।2
 
स्वरलयतालसमंचितगीतपदावलिगुम्फितकाव्यमये
विधिचरणाम्बुरुहभ्रमरि श्रुतिमन्त्रविगुञ्जितकण्ठविले।
जनगणमानसभावविबोधिनि शुद्धविचारविकासकरे
जय जय हे .............।।3
 
ध्वनिवदने त्रिगुणे सरसे बहुरीतिनिबन्धितगात्रवरे
समुचितभावसमुल्लसिते पदवक्रिमभावलसन्नयने।
नवनवभावसमुच्छलिताभरणद्युतिदीपितकान्तिमये
जय जय हे ..................।।4
 
अयि बुधमानसमन्दिरवासिनि काव्यसुमाञ्जलिसत्फलदे
हृदयविलान्धतमोनिकरं हर देवि विशुद्धसुधांशुकले।
विविधविधार्थविकासकरे सदयात्मविलासधरे कविते
जय जय हे ..............।।5
 
अयि वरटेश्वरगामिनि मानिनि शब्दसमुच्चयशस्त्रधरे
निजमधुराधरहासविकासमिषादनघामलकान्तिधरे।
कविरसनाग्रतलस्थितनर्तकि सद्गुणगौरवमानधरे
जय जय हे ................।।6
 
जडमतिकुण्ठितकण्ठकुठारकरे कविशक्तिविकासकरे
कुमतिनिवारिणि सन्मतिदायिनि सज्जनताकुलमानधरे।
कलुषविदारिणि पुण्यवनावनि सत्कृतिकुञ्जलसल्लतिके
जय जय हे .................।।7
 
अभिमतदायिनि नवरसपायिनि सन्मतिमानिनि शुद्धविभे
रतिपतिमित्रविलासवने मलयाचलवातसमुल्लसिते।
अयि मयि काव्यकलां विनियोजय वृत्तिविधायिनि वर्णमये
जय जय हे ..................।।8
 
*************************************
 
2.
जलजास्तुति:
 
अयि जलजे जलजातरुचे जलजोदरमञ्चनिवासरते
सकलचराचरजीवनरक्षणभारनिवाहकपादरते।
जलधिकुलाचलगौरवरक्षणधर्मधरे भुवनेशनुते
जय जय हे नवनीलसरोरुहगात्रघनाङ्कगते चपले।।1
 
अयि कमले कमलोद्भवकौतुककारणसूत्रधरे विमले
मणिगणगुम्फितहाटकभूषितकंकणकिंकिणिहारधरे।
अयि जगदीशपदाम्बुजपानरते जनजीवनसौख्यकरे
जय जय हे कनकाचलकोकनदार्कविमिश्रितदीप्तिमये।।2
 
अयि घनवारिदनीलकचे नवनीलसरोरुहनेत्रधरे
घनजलजोदरजाततडिद्गणकान्तिसमञ्चितगात्रवरे।
गिरिवरतुङ्गकुचे कदलीजघने विपिनाधिपमध्यरुचे
जय जय हे..............।।3
 
जलनिधिमन्थजरत्नसमुच्चयमध्यगतामलगात्रवरे
त्रिभुवनमोहनदिव्यमनोहरणक्षमरूपविलासवरे।
अयि मधुकैटभशत्रुमनोभवतापविदारणशीतलते
जय जय हे...............।।4
 
अयि जनमानसमोहनमन्त्रसमुच्चयमौक्तिकमालधरे
धनपतिकोषसमर्चितपादपयोजयुगे$मृतकुम्भकरे।
अयि भववैभवदीप्तिमनोहरपुष्पसमुद्भवबीजलते
जय जय हे ..............।।5
 
अयि बहुरूपधराननचुम्बिनि तच्छुभकान्तकथारसिके
हरिवरचञ्चलते शशिवक्रिमभावयुते गरलाप्तरसे।
विबुधबधूगणगीतगुणे जनदैन्यविदारणधर्मधरे
जय जय हे .................।।6
 
निशिचरवाहिनि वैभवदायिनि विश्वविहारिणि रत्नमये
जनहितकारिणि संघविदारिणि जनगणताण्डवसूत्रधरे।
अयि पुरुषोत्तमवामविलासिनि बहुविधनाटकभूमिमये
जय जय हे ............।।7
 
अयि जडनन्दिनि दैन्यनिकन्दिनि हरिगुणवन्दिनि हासमये
फणिपतिशायिनि जीवनपायिनिकौस्तुभकण्ठरसालपिके।
हर कृपया धरणीरमणीमुखदीनदशां मधुमासमये
जय जय हे ................।।8
 

- डॉ. निरंजन मिश्र