जनवरी 2019
अंक - 46 | कुल अंक - 66
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
कविता
 
तव नेत्राभ्यां वञ्चितेन 
हर्षो लब्धो मदिरालये
 
रिक्तो भूत्वापि चषकेण
पूर्ण: कृतो मदिरालये
 
बहिस्तु तिमिराच्छन्नोsहम्
अत्र दीप्तो मदिरालये
 
क: कथयति नास्त्यात्मीयता 
त्वमपि स्वजनो मदिरालये
 
आदिवसं तूष्णीं  तिष्ठामि
मुखरीकृतो मदिरालये
 
अत्रापि रे तव स्मरणम्
अयं कलंको मदिरालये
 
कियान् मुग्ध आसीत् तिवारी
कुशलीकृतो मदिरालये

- डाॅ. कौशल तिवारी