अप्रैल 2018
अंक - 37 | कुल अंक - 61
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

जयतु संस्कृतम्
कविता
 
दोला राजते निम्बशाखिनि
दोलति विन्ध्यवासिनी ना
श्यामश्लक्षणपर्णाच्छादित
सघनसान्द्रशीतलछायासु
दोला राजते निम्बशाखिनि
दोलति विन्ध्यवासिनी ना
 
शाखाविवरे अरुणरश्मय:
क्रीडन्त्य: विलसन्ति सुन्दरा:
शीतलमोहकमन्दसमीर:
वेल्लति शनैः शनैः हिन्दोलम्
दोला राजते निम्बशाखिनि
दोलति विन्ध्यवासिनी ना
 
गच्छन् दोला उच्चाकाशे
चुम्बति कृष्णमेघसमूहम्
अध: प्रवहते गङ्गाधारा
स्पृशति देविपदमपद्मयुगम्
दोला राजते निम्बशाखिनि
दोलति विन्ध्यवासिनी ना
 
गायतीह नरनारिवृन्द:
मन्दमधुरकजरीगीतम्
पिकालिगानं मयूरनृत्यं
मोहयति त्रलोक्यं ना
दोला राजते निम्बशाखिनि
दोलति विन्ध्यवासिनी ना
 

- डॉ. रेखा शुक्ला

रचनाकार परिचय
डॉ. रेखा शुक्ला

पत्रिका में आपका योगदान . . .
जयतु संस्कृतम् (1)