अक्तूबर 2017
अंक - 31 | कुल अंक - 63
प्रज्ञा प्रकाशन, सांचोर द्वारा प्रकाशित

प्रधान संपादक : के.पी. 'अनमोल'
संस्थापक एवं संपादक: प्रीति 'अज्ञात'
तकनीकी संपादक : मोहम्मद इमरान खान

हाईकूनामाष्टकं
हाईकूनामाष्टकं

 
भारतसिंहो
राजनेतृनीतिभिः
शृङ्खलाबद्धः ॥1॥
 
तत्क्ष्वेडामात्रं
रात्रौ श्रुत्वा सपत्नाः
प्रियाङ्के विष्टाः ॥2॥
 
चेद्विमोच्येत
नाकनारीकामनाः
मिथःस्युर्योधाः ॥3॥
 
मनागिङ्गितः
शत्रुशिरोमणिभिः
राजितकरः ॥4॥
 
प्रशंसापराः
शत्रुशत्रुनेतारः
तालीं ददते ॥5॥
 
धृष्टस्तदापि
समुज्जृम्भते शीर्षं
अधोगतये ॥6॥
 
यास्यति लयं
सर्वैरामर्दितोऽयं
रामनामकम् ॥7॥
 
रामनामैव
परात्परमं सत्यं
गतिस्स्यात् क्वचित् ॥8॥

- प्रो.ताराशंकर शर्मा पाण्डेय